Belangrijke data voor uw agenda! Infoavond - schoolbezoek - open deur

Noteer alvast deze belangrijke data in uw agenda!

Infoavond (online): 17 februari 2022

Schoolbezoeken voor de leerlingen 6de leerjaar: in de week van 21 februari 2022

Open deur: 19 maart 2022