HET EERSTE JAAR

Om een passende richting te kiezen, moeten twee belangrijkste keuzes gemaakt worden.
Een keuze voor de algemene vorming en een keuze voor een optie

[Keuze 1]  Een keuze voor de algemene vorming: 27 lesuren per week.       

Basis

   OF 

 Basis+

Je bereikt alle basisdoelen uit de leerplannen. 

Je bereikt alle basisdoelen en uitbreidingsdoelen uit de leerplannen.

In de eerste graad wordt meer aandacht besteed aan het bereiken van de basisdoelen door te versterken en te remediëren. (extra inoefenen en herhalen van de vakken uit de algemene vorming)

In de eerste graad wordt naast het bereiken de basisdoelen en remediëring ook aandacht besteed aan verdieping en verbreding. (extra uitdagingen binnen de algemene vorming) 

 

Vakken

Basis

Basis +

Nederlands

4

4

Frans

3

3

Engels

1

1

Wiskunde

4

4

Godsdienst

2

2

Geschiedenis

1

1

Aardrijkskunde

2

2

Natuurwetenschappen

2

2

Techniek

2

2

Mens en samenleving

2

2

Muziek

1

1

Beeld

1

1

LO

2

2

 

27

27

[Keuze 2]  Een keuze voor een optie: 5 lesuren per week.

Naast het basispakket van 27 lesuren kan een school kiezen om bepaalde opties te organiseren zodat de leerlingen talenten en interesses kunnen ontdekken en ontwikkelen.
Een optie bestaat uit een aantal specifieke talentenuren met daarnaast meer uren Nederlands, wiskunde en/of Frans.
Deze uren worden gebruikt om te remediëren of te verdiepen en verbreden afhankelijk van je eerste keuze (basis of basis+).
Onze middenschool koos voor 6 verschillende opties: