IN HET EERSTE JAAR VAN ONS SECUNDAIR ONDERWIJS

1e GRAAD - EERSTE LEERJAAR

Gemeenschappelijk pakket = 27 uur Keuzegedeelte = 5 uur
  KLASSIEKE STUDIËN STEM MODERNE STV 2 STV 4 TA 2 TA 4
Godsdienst 2 - - - - - - -
Nederlands 5 - 1 1 1 - 1 -
Frans 4 - 1 1 1 1 1 1
Wiskunde 4 - - 1 1 - 1 -
Aardrijkskunde 2 - - - - - - -
Natuurwetenschappen 2 - - - - - - -
Geschiedenis 1 - - - - - - -
Lichamelijke opvoeding 2 - - - - - - -
Muzikale opvoeding 1 - - - - - - -
Plastische opvoeding 2 - - - - - - -
Techniek 2 - (STEM) - - - - -
Latijn - 5 - - - - - -
Gezinstechnieken - - - - 2 4 - -
Nijverheidstechnieken - - - - - - 2 4
STEM - - 5 - - - - -
Talentenuur - - - 2 (keuze) - - - -
  27              

Talentenuur: keuze uit: 'natuursport', 'creativiteit' of 'Engels en expressie taal  '.