HET TWEEDE JAAR

Tweede jaar:

In het tweede jaar krijgen alle leerlingen 25 lesuren algemene vorming. Je kan opnieuw kiezen om dit te volgen in basis of in basis+.

Vakken

Basis

Basis +

Nederlands

4

4

Frans

3

3

Engels

2

2

Wiskunde

4

4

Godsdienst

2

2

Geschiedenis

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Natuurwetenschappen

1

1

Techniek

2

2

Muziek

1

1

Beeld

1

1

LO

2

2

 

25

25

 

Naast de algemene vorming kies je één van onze vier basisopties.

Basisoptie: 5 lestijden

Maatschappij en welzijn

STEM-technieken

Latijn

Moderne talen en wetenschappen

Differentiatie: 2 lestijden

(maatschappij en welzijn / STEM-technieken)

Differentiatie: 2 lestijden

(Latijn / Moderne talen en wetenschappen)

Deze leerlingen kiezen ook nog tussen: 

Wiskunde (1u)

ICT/sociale vaardigheden (1u)

STEM (2u)

Natuursport (2u)

Economie (1u)

Wetenschappen (1u)

Indien je kiest voor basisoptie moderne talen en wetenschappen wordt dit als volgt ingedeeld: 2u moderne talen, 2u wetenschappen en 1u wiskunde.

Het ICT-leerplan wordt ook hier in de verschillende vakken geïntegreerd. Op regelmatige tijdstippen krijgen de leerlingen ook lessen ICT en sociale vaardigheden.