ONZE VISIE

De stap van de basisschool naar het secundair onderwijs is een grote stap. Kiest u voor de middenschool Sint-Pieter, dan kiest u voor een kleinere school waar de leerling centraal staat. Een leerling is bij ons geen nummer, integendeel. Wij erkennen dat elke leerling specifieke talenten heeft. In onze school zijn kennis en vaardigheden belangrijk maar in ons pedagogisch project gaan we verder. Wij willen onze leerlingen maximale kansen geven om zich evenwichtig te ontplooien. We willen hen opvoeden tot sociale mensen met een rijke persoonlijkheid.

Als kleinere school vinden we een goede interactie tussen alle partners (de ouders, de leerlingen, de leerkrachten en de directie) van zeer groot belang. De toegankelijkheid van directie en leerkrachten is daar het grote bewijs van. Bovendien is er inspraak mogelijk via de schoolraad, het oudercomité, de leerlingenraad en de directieraad.
Als school bieden we de leerlingen een degelijke en brede basisvorming aan. We zijn gericht op vernieuwend onderwijs en geloven in innovatieve werkwijzen. Leren leren en het verwerven van computervaardigheden staan in onze beide jaren centraal. Begeleid zelfstandig leren met de leraar als coach start al in het eerste jaar. Zo kan elke leerling tijdens deze twee oriënteringsjaren ontdekken waar hij goed in is en interesse voor heeft. Wij zullen het leerproces van zeer dichtbij volgen, evalueren en rapporteren. Deze werkwijze staat garant voor een degelijke intellectuele basis, een goede studiekeuze en een vlotte overgang naar de tweede graad toe.
En, als het al eens wat moeilijker gaat, willen we de leerlingen via de sterk uitgebouwde leerlingenbegeleiding helpen in het zoeken naar een oplossing.
Als katholieke school willen we waarden als tolerantie, solidariteit en openheid doorgeven aan elke leerling. We doen dit via vieringen, bezinning, solidariteitsacties en onze dagelijkse houding tegenover elke leerling. We willen iedereen, ongeacht kleur of afkomst, die deze waarden belangrijk vindt, de kans geven les te volgen in onze school.
We zijn ervan overtuigd dat onze leerlingen na twee jaar middenschool niet alleen een stevige basis  hebben om te slagen in hun verdere studies, maar ook om in hun latere leven verantwoordelijkheid te dragen in de maatschappij.