ONZE VISIE

De stap van de basisschool naar het secundair onderwijs is een grote stap. Kiest u voor middenschool Sint-Pieter, dan kiest u voor een kleinere school waar de leerling centraal staat. Een leerling is bij ons geen nummer, integendeel. Iedereen verdient aandacht en zorg. Iedereen is in ons verhaal betrokken.
Wij erkennen dat elke leerling specifieke talenten heeft. In onze school zijn kennis en vaardigheden belangrijk, maar in ons pedagogisch project gaan we verder. Wij willen onze leerlingen maximale groeikansen geven om zich evenwichtig te ontplooien. We willen hen opvoeden tot sociale mensen met een rijke persoonlijkheid.

Kennis en vaardigheden
We bieden de leerlingen een degelijke en brede basisvorming aan.
We zijn gericht op vernieuwend onderwijs en geloven in innovatieve werkwijzen.
Leren leren en het verwerven van computervaardigheden staan in onze beide jaren centraal.
Begeleid zelfstandig leren met de leraar als coach start al in het eerste jaar.
Zo kan elke leerling tijdens deze twee oriënteringsjaren ontdekken waar hij of zij goed in is, interesse voor heeft en zijn talenten ontwikkelen.
Wij zullen het leerproces van heel dichtbij volgen, evalueren en rapporteren. Deze werkwijze staat garant voor een grondige basis, een goede studiekeuze en een vlotte overgang naar de tweede graad.
We zijn ervan overtuigd dat onze leerlingen na twee jaar middenschool een stevige basis hebben om te slagen in hun verdere studies.

Begeleiding aanbieden
Als het al eens wat moeilijker gaat, willen we de leerlingen via een uitgebouwde leerlingenbegeleiding helpen in het zoeken naar een oplossing.
We werken op maat van de leerling en de begeleiding wordt gedragen door het volledige schoolteam. Sommige leerlingen moeten meer uitgedaagd worden terwijl anderen nood hebben aan wat extra ondersteuning.

Betrokkenheid
Als kleinere school vinden we een goede interactie tussen alle partners (de ouders, de leerlingen, de leerkrachten en de directie) van heel groot belang. De toegankelijkheid van directie en leerkrachten is daar het grote bewijs van. Bovendien is er inspraak mogelijk via de schoolraad, de leerlingenraad en de directieraad.

Dialoogschool
Als katholieke school willen we waarden als tolerantie, solidariteit en openheid doorgeven aan elke leerling. We doen dit via vieringen, solidariteitsacties en onze dagelijkse houding tegenover elke leerling. We willen iedereen, ongeacht kleur of afkomst, die deze waarden belangrijk vindt, de kans geven les te volgen in onze school. We leren hen om verantwoordelijkheid te dragen in de maatschappij.