Biotoopstudie in het beukenpark.

Biotische en abiotische factoren onderzoeken in een biotoop.

De leerlingen van het eerste jaar trokken op onderzoek naar het Beukenpark. Ze onderzochten er - in kleine groepjes - de biotische en abiotische factoren. Temperatuur van de lucht en de bodem, windsnelheid, geluidssterkte, vochtigheidsgraad,... ze hebben allemaal een invloed op de levende wezens in het park: van kraaien en vinken tot pissebedden een vuurwantsen.