SMARTSCHOOL

Smartschool is een elektronische leeromgeving en communicatieplatform. Elke leerling krijgt een gebruikersnaam en paswoord. Er wordt verwacht dat je dagelijks smartschool opent. Je kan je schoolagenda raadplegen, leerkrachten kunnen bij hun vak samenvattingen of oefeningen plaatsen,…. Via het berichtensysteem kun je een bericht sturen naar het secretariaat, een leerkracht, de directie of een medeleerling. Je kan ook de resultaten van je toetsen of taken opvolgen.
Ook de ouders hebben een account op smartschool en kunnen berichten sturen, de resultaten opvolgen, de schoolagenda raadplegen,… Smartschool wordt ook gebruikt om brieven en documenten door te sturen. De ouders krijgen  een beknopte handleiding en er zijn ook informatiesessies gepland.
 

smartschool voor sint-pieter oostkamp